Sorumluluk Almak

BLOG

Sorumluluk Almak

Bir insan olarak birçok şeyin sorumluluğunu alırız. Bu kadar sorumluluk üstleneceğimizi bilseydik ve tercih hakkımız olsaydı dünyaya gelmeyi ister miydik acaba?

İnsan kendi sorumluluğunu üstlenmelidir. Yaptıklarının, yapamadıklarının, başarısızlıklarının, tercihlerinin, tercihlerinin sonuçlarının, tercihi dışında üstlendiği sorumlulukların, söz vermenin, sözünde duramamanın, ertelediklerinin, kararlarının, kararsızlıklarının, “evet” veya “hayır” demenin, mantığıyla değil duygularıyla hareket etmenin ve tüm bunların sonuçlarının sorumluluğunu almalı, bazen bunlar çok ağır gelse de, sorumluluğunu alma olgunluğunu göstermelidir.

İnsan, sorumluluk üstlenmenin sonuçlarına razı olmalıdır. Bazen hoşumuza gitmese de vicdanımız bizi sorumluluk almaya zorlar. Vicdan kişiye ait olduğuna göre üstlendiği sorumluluklar da onundur.

Ailemizin sorumluluğunu almak zorundayız. Doğup içinde yer aldığımız ailemize ve kurduğumuz ailemize karşı sorumluluklarımız vardır. Aile konusunda, insanın seçim yapabildiklerinin de seçemediklerinin de yüklediği sorumluluk insanın kendisindedir.

Yaptığımız işte üstlendiğimiz sorumlulukların gereğini layıkıyla yapmak zorundayız. Eğer sorumluluğu kabul ettiysek, o sorumluluğun gereği olan şeyleri yapmak, yapamıyorsak kendimizi geliştirmek, yapamadık ve başarısız olduysak sonuçlarına razı olmak, “yapamadım” diyebilmek, gerekirse görevi bırakma olgunluğu göstermek zorundayız. Başarısızlık ve onu kabul etmek bir son değildir, yalnızca bir aşamadır, hatta yeni bir başlangıçtır.

Vatandaşı olduğumuz ülkenin bize yüklediği sorumlulukları yerine getirmek, vatandaş olmanın sorumluluklarını bilmek ve gereklerini yapmak zorundayız. “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir”i iyi anlamak, içselleştirmek, bunun yüklediği sorumlulukları öğrenmek ve yerine getirmek zorundayız. İnsanın, eğer vatandaş olmanın sorumluluğunu yerine getirmiyorsa, şikayet etme hakkı yoktur. İnsanın dünyaya karşı da sorumlulukları vardır. Ülkenizin vatandaşı olarak sorumluluklarınızı yerine getirmeniz dünyadaki varlığınızın gerektirdiği sorumlulukları yerine getirmenizi sağlamış olmaz. Kendi vatandaşlarınız kadar vatandaşınız olmayanlara karşı da sorumluluklarınız vardır.

Bazı sorumlulukları tercihlerimizle bazılarını da tercihimizin dışında üstleniriz. Bunların herhangi birinin gereğini yapmama lüksümüz yoktur. Bu nedenle “benim tercihim değildi” söylemi, kendini boşa yormaktan başka bir şey değildir.

Bazı sorumluluklar insana doğal olarak bazıları da yetkili kişiler tarafından verilir. Doğal olarak verilenler zaten devredilemez. Yetkili kişiler tarafından verilenler de, ta ki alınıp bir başkasına verilene kadar devredilemez. Sorumluluğunu yerine getirmeyi istememek veya kendi tercihi olmadığını ifade etmek kişiyi sorumluluklarından kurtarmaz. Sorumluluk almak, sorumluluk üstlenmek insan olmanın doğasındandır. Doğadaki tüm canlıların sorumlulukları vardır ve içgüdüsel de olsa bunları yerine getirirler ve layıkıyla yerine getirdikleri sürece doğadaki denge korunur. Canlılar arasında, sorumluluğunu olması gerektiği gibi yerine getirmeyen tek canlı olan insan doğal dengenin bozulmasının sorumlusudur.

Sorumluluklarını öğrenmek, bunların gereğini yapmak, yapamadıklarının sonuçlarına katlanmak “yetişkin insan” olmanın gereklerindendir. Yaşlı başlı bir çocuk gibi davranıp komik duruma düşmek utanılası bir durumdur.

Sorumluluk sahibi olmak, istemesek de bazı sorumlulukların gereğini yapmak zorunda kalmak, sorumluluklarımızın gereğini yapmamanın bedelini ödemek ağır gelse de, yaşamak yine de çok güzel.

Kamil Bolat

 

“Sorumluluk üstlenmek, sorumluluklarının gereğini yapmak, yapamadıklarının sonuçlarına ve bedel ödemeye razı olmak yetişkin insan olmanın gereklerindendir. (K. Bolat)

“Evet” demenin de “hayır” demenin de, zamanında karar verememenin de insana yüklediği sorumluluklar ve bunların sonucunda bazen ödenmesi gereken bedeller vardır. Mantıkla değil de duygularla hareket ederek tutturduğumuz yolda ilerlerken ….

 

Yapabildiklerimizin – Yapamadıklarımızın

Herşeyin üstüne geliyor olması

 

 

 

Sonuçlar ve Sorular

Sonuçlar ve Sorular

Sonuçlar ve Sorular Yıllardır destek vermekte olduğum şirketlerde bütünü ele almanın ve genel sorular sormanın hep...

Sonuçlar ve Nedenler

Sonuçlar ve Nedenler

Sonuçlar, Nedenler Bugün biri diğerinden daha fazla can sıkıcı, can acıtıcı konular var ülke gündemimizde. Ülkemizin...

Dinlemek, Anlamak, Söylemek

Dinlemek, Anlamak, Söylemek

Dinlemek, Anlamak, Söylemek Bir iletişim uzmanı değilim. Ancak 34 yıllık iş yaşantımda yaptığım işler hep iletişimin...

Evet, hayır

Evet, hayır

Evet, Hayır Kabul etme veya reddetme bir insanın irade kullanmasının ve özgürlüğünün icrasıdır. Bu da basitçe “evet”...