Sistem ve Kişi

BLOG

Sistem ve Kişi

Netanyahu gitti, Ortadoğu’da işler artık eskisi gibi olmayacak. Trump gitti, artık ABD ile ilişkiler düzelecek, eğer X kişisi işbaşına gelirse ülkemiz için daha iyi olacak, eğer Türk dostu olan X kişisi işbaşına gelirse bizim için daha iyi olacak, … söylemlerini kendimi bildim bileli duyarım. Ama ardından şunları da duymuşumdur: gelen gideni arattı, bir de büyük büyük babası Türkiye’den göçmüş oraya, sözüm ona ılımlıydı, yine bir şey değişmedi bizim için, …

Çok defalar yazdım sistem üzerine, bir kez daha yazıyorum ve sanırım daha çok defa yazacağım. Zira sistem, üzerinde çok düşünmeye ve çok konuşmaya değerdir. Sistem değişmediği sürece sistemin başına gelenlerin çok büyük bir önemi yoktur. Kurum ve kuruluşları koruyan ve geleceğe taşıyan, kurmuş oldukları sistemdir. Sistem, yapıları kişilerin sapmalarından, kişisel boşluklarının vereceği zararlardan korur.

İyi kurulmuş sistemlerde yetenekli ve yetkin insanlar sistemin başına geçtiğinde, belirlenmiş hedeflere daha kolay, daha az maliyetle, daha hızlı ulaşılmasını sağlarlar. Ve hatta yapıyı daha iyi noktalara taşırlar. Sistem iyi olduğunda, yetkin olmayan insanlar iş başına gelmiş olsa da yapı çökme noktasına gelmez. Çünkü iyi sistemlerde kontrol mekanizmaları vardır, sorgulama mekanizmaları vardır, eğer işler istendiği gibi gitmiyorsa buna müdahale edecek alt birimler vardır. İyi kurulmuş sistemlerin kendini temizleyen, geliştiren yanları vardır.

Gelişmiş ülkelerde ülkenin kendisinde ve alt kurum ve kuruluşlarında önemli ve asıl olan sistemdir ve o sistemin işletilmesidir. Az gelişmiş ülkelerde ise yapı kişi üzerine kurulmuştur. Bu böyle olduğu için onlar az gelişmiş diğerleri gelişmiştir. Gelişmiş ülkeler az gelişmiş ülkelerde bunu teşvik eder, bu yönde telkinlerde bulunur. Çünkü eğer yapı kişi üzerine kurulmazsa gelişmiş ülkeler az gelişmiş ülkeleri o kadar kolay istikrarsızlaştıramaz, o kadar kolay kontrol altında tutamaz, istediklerini o kadar kolay yaptıramaz. Az gelişmiş ülkelerde eğer güçlü bir lider iş başına geldiyse, gelişmiş ülkeler sabırla bekler, yeni liderle iyi geçinir, bu sırada güçlü liderin alternatifini hazırlar ve sonunda alternatif olanı işbaşına geldiğinde yine kendi dedikleri gibi olur her şey.

Tüm çabalar sistemin güçlü, güvenilir ve sağlam olması üzerine harcanmalıdır. Şahıslar gelip geçicidir, kalıcı olan yapılardır. Bugün dünyada söz sahibi olan, dünya siyasetini belirleyen, siyasete yön veren ülkelerin ortak özellikleri, kurumsal işleyişe kavuşmuş olmaları, uzun vadeli amaçlara ve planlara sahip olmalarıdır. Günü kurtarmaya çalışan ülkeler zanneder ki, olan bitenler işbaşındaki kişilerden kaynaklanır. Oysa asıl olan uzun vadeli amaçlar ve bu amaçlar peşinde koşulmasını sağlayan sistemlerdir. Eğer işbaşındakiler uzun vadeli amaçlara hizmet edemiyorsa sistem onu uzaklaştırır ve yenisini işbaşına getirir. Bu nedenle Netanyahu’nun, Trump’ın, Sarkozy’nin, … gitmesi o ülkelerin politikasını büyük çaplı değiştirmez, olsa olsa diğer milletlerin gazını almak için değiştiriyormuş gibi görünür. Unutulmamalıdır ki, az gelişmiş beyinler kişiler, gelişmiş beyinler ise sistemler, olaylar ve olgular üzerinde durur.

Kamil Bolat

 

Kurum ve kuruluşların güvencesi işbaşındaki kişiler değil kurdukları sistemlerdir. Zira kişiler geçici sistemler kalıcıdır. (Kamil Bolat)

 

Sonuçlar ve Sorular

Sonuçlar ve Sorular

Sonuçlar ve Sorular Yıllardır destek vermekte olduğum şirketlerde bütünü ele almanın ve genel sorular sormanın hep...

Sonuçlar ve Nedenler

Sonuçlar ve Nedenler

Sonuçlar, Nedenler Bugün biri diğerinden daha fazla can sıkıcı, can acıtıcı konular var ülke gündemimizde. Ülkemizin...

Dinlemek, Anlamak, Söylemek

Dinlemek, Anlamak, Söylemek

Dinlemek, Anlamak, Söylemek Bir iletişim uzmanı değilim. Ancak 34 yıllık iş yaşantımda yaptığım işler hep iletişimin...

Evet, hayır

Evet, hayır

Evet, Hayır Kabul etme veya reddetme bir insanın irade kullanmasının ve özgürlüğünün icrasıdır. Bu da basitçe “evet”...