Şirketlere Katkılarımız

ŞİRKETLER İÇİN YAPABİLECEKLERİMİZ

DEĞİŞİM AKADEMİ, şirketleri belirsizlikten, karmaşadan, verimsizlikten, sürekli aynı sorunları yaşamaktan çıkartıp üretken, verimli, kolay yönetilebilir, geleceği ve yol haritası belli hale getirmek için eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

 

Şirketlerde olabilecek sorunlardan bazıları

 • süreklilik gösteren, bir türlü çözülemeyen sorunlarla birlikte birden bire ortaya çıkan sürpriz sorunların olması
 • işlerin hep acile düşmesi, istenilenleri yapma konusunda zamanın yetmemesi
 • görevlerin belli olmaması, ortada kalan, yapılmayan işlerin olması
 • iş yapma standartlarının belli olmaması
 • ürünlerin geri dönmesi, tamir ve düzeltmelerin olması, teslimatlarda gecikmelerin olması
 • kayıp kaçak olduğunun görülmesi ancak bunlarla ilgilenecek zaman bulunamaması, kimsenin de bunlarla ilgilenmemesi
 • çok yoğun çalışılması, ama yine de işlere yetişilememesi  
 • şirketin durumunu yansıtacak raporların olmaması, raporların geç yayınlanması, yayınlanan raporların anlaşılır olmaması, bir fikir vermemesi, hatta doğruluğundan şüphe duyulması
 • şirketin büyümesine paralel olarak işverenin çok daha fazla çalışması, aileye dahi zaman ayrılamaması
 • şirket küçükken daha iyi kazanıldığının düşünülmesi
 • şirketin ne durumda olduğunun ve nereye ulaşılmak istendiğinin net olarak bilinmemesi, geleceğin net olmaması,
 • aslında ne yapılacağının, ne yapılması gerektiğinin biliniyor olması ancak bir türlü yapılamaması, günü birlik işlerin yapılması gerekenleri yapmaya fırsat vermemesi
 • sürekli gelişen olayların, gelişen sorunların peşinden koşulması, düşünmeye, plan yapmaya zaman bulunamaması 
 • birçok işe el atılmış olması, birden fazla dalda faaliyet gösterilmesi, ürün çeşidinin fazla olması, ama bunlardan bazılarına odaklanılmasının daha doğru olacağına inanılmasına rağmen buna nasıl, neye göre karar verileceğinin bilinmemesi, karar verilememesi
 • geçmişte yaşanmış olayların, yapılmış hataların, süregelen sorunların sürekli bir endişeye, kafaların meşgul olmasına neden olması, enerjinin önemli bir kısmının onlara gittiğine, onların ayak bağı olduğuna inanılması,
 • çok önemli fikirlerin, iş fırsatlarının, projelerin olmasına rağmen günü birlik işlerin bunları düşünmeye, üzerinde çalışılmasına izin vermemesi, yapılmak istenenlerin yapılamamasının yarattığı rahatsızlık hissinin yaşanması
 • hissedarların, çalışanların, yöneticilerin keyifsiz olması
 • aile şirketlerinde, yukarıda belirtilenlere ek olarak, aile bireylerinin şirket içindeki görevlerinin belirsiz, iş ile aile ilişkilerinin karışmış durumda olması, iş yaşantısının aile yaşantısını, aile yaşantısının da iş yaşantısını etkilemesi, ailedeki hissedarların ortaklık şartlarının belirsiz, aile bireylerinin şirketten para çekişlerinde veya masraflarının karşılanmasında bir düzensizlik ve hesapsızlık olması, gelecek kuşakların şirkette yer alma şartlarının belirsiz olması,

 

DEĞİŞİM AKADEMİ, şirketleri yukarıda sözü edilen durumdan çıkartıp aşağıdaki tarif edilen bir şirket durumuna getirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yapmaktadır.

 • görevler ve yetkiler belli, elde edilen sonuçlar çalışanın, hissedarların, yöneticilerin ve müşterinin beklentilerini karşılamakta, şirket olarak ne durumda olduğu ve nereye ulaşmak istediği bilinen, en azından orta vadede gelecek net olarak belirlenmiş durumda, şirketin yıllara göre gelişimi görülebilmekte, şirketin ticari performansı ölçülebilmekte, şirketin yıllar geçtikçe gelişmekte, büyümekte ve büyüdükçe ticari performansının artmakta olduğu açık bir şekilde görülmekte, yapılmak istenenlerin bir bir hayata geçirilmekte ve bunun keyfi yaşanmakta, anlatılacak bir çok başarı hikayesi birikmekte, yapılması düşünülen projelerin zamanı ve sırası bilinmekte
 • aile şirketinde, yukarıda belirtilenlere ek olarak, aile bireylerinin şirket içindeki görevleri belli, iş ile aile ilişkileri karışmamakta, iş yaşantısı aile yaşantısını, aile yaşantısı iş yaşantısını etkilememekte, ailedeki hissedarların ortaklık şartları net, ailenin üyelerinin şirketten para çekişleri veya masraflarının karşılanmasının şartları net olarak belirlenmiş durumda, gelecek kuşakların şirket hissesini nasıl devralacağı, şirkette yer alma şartları belirlenmiş durumda

 

Şirketler hizmetlerimizden nasıl yararlanabilir

 • Üretkenlik, verimlilik ve kurumsallaşma konularını kapsayan denetim ve raporlama hizmetimizden yararlanabilir
 • Orta vadeli amaç, strateji ve hedeflerini belirginleştirme, stratejik plan yapma konusunda hizmet alabilir,
 • İlk ve orta kademe yöneticilerine “yönetici geliştirme”, “işletmenin performansını arttırma” eğitimlerini aldırarak işletme performansının arttırılması konusunda yöneticilerinin etkinliğini arttırabilir
 • Kurumsal performansı arttırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizden yararlanarak kurumsal işleyişin altyapısını kurma, işleyişi standartlaştırma, kayıpların azaltılması, üretim miktarının arttırılması ve diğer performans göstergelerinin iyileştirilmesi konusunda somut (ölçülebilir) sonuçlar elde edebilir
 • Aile şirketleri, kurumsallaşma ve aile anayasası hazırlama yoluyla altyapılarını güçlendirebilir ve böylelikle şirketlerini sonraki nesillere başarıyla devredebilir.
 • Aile şirketleri, yönetici yetiştirme eğitimlerimizden faydalanarak yönetim kurulundan sonraki en etkili ve yetkili kişinin yetişmesini sağlayabilir.
 • KOBİ’ler alacakları yönetim danışmanlığı hizmetiyle büyümelerini planlayabilir, yönetebilir ve böylelikle  sorunsuz bir şekilde büyüyebilir.
 • KOBİ’ler ve aile şirketleri, vizyon oluşturma ve orta ve uzun vadeli stratejik plan hazırlama hizmetinden yararlanarak kendilerine yol haritası edinebilir.