Yönetici Geliştirme Eğitimi

Yönetici Hakkında: yönetici, sorumluluğunu üslendiği yapıyı hedeflerine ulaştıran kişidir. Bu görevin içinde organizasyonun belirlenmiş prensip ve standartlara göre işlemesinin, kurumsallaşmasının, sistemin etkin olmasının ve belirlenmiş hedeflere ulaşabilir olmasının sağlanması vardır. Yönetici yönettiği yapının finansal ve diğer konularda daima daha iyiye ulaşmasını sağlar. Vizyon sahibidir ve eylem insanıdır. Dinamik yapısıyla sorumluluğu altındaki organizasyonu daima daha iyiye ulaştırmaya çalışır. Yöneticinin temel sorumlulukları arasında vizyon belirleme, hedef belirleme, planlama, planları hayata geçirme, performansı ölçme ve izleme, performansı arttırma, sorunları kalıcı olarak çözme, sorunları önleme vardır.

Ne kazanılır: bu eğitime katılan kişiler bir yöneticiden beklenenleri öğrenir, bir yapının yönetilmesi için gerekli bilgileri alır, sistem kurma, sistemi iyileştirme konusunda sistematik yaklaşımı öğrenir. Katılımcılar,  yönetim sisteminin altyapı elemanlarını tanır, yönetim altyapısının kurulması konusunda gerekli bilgileri alır, sistem iyileştirmeye sistematik yaklaşım gösterebilecek donanıma sahip, işletmedeki işleyişe bir bütün olarak bakabilir ve faaliyetleri “etkinlik” ve “verimlilik” esaslı değerlendirebilir hale gelir.

İçerik:

 • Yönetim sistemine ilişkin önemli kavramların açıklanması
 • Yönetici kimdir
 • Lider ve yönetici
 • Yöneticinin 10 önemli özelliği
 • Yönetim sistemi nedir
 • Güvence altına alma nedir
 • Yönetim sisteminin yeterliliği, uygunluğu ve etkinliği ne demektir
 • Standartlaştırmanın önemi
 • SWOT ve PEST analizleri
 • Vizyon oluşturma
 • Stratejik planlama
 • Süreç yönetimi
 • Kritik süreçler
 • Hedeflerle yönetim
 • Planlamanın önemi ve iş takibi
 • Zaman yönetimi
 • Kaizen
 • Yasal ve diğer gerekliliklerin karşılanmasına yönelik sistematik
 • Kurumsallaşma ve kurumsallaşmanın altyapı gereksinimleri
 • Performans ölçme, izleme, raporlama
 • Toplantı yönetme
 • Değişimi yönetme
 • Risk yönetimi
 • Şirket kalitesinin unsurları
 • Yönetim sistemi standartları hakkında bilgilendirme
 • Kurumsal performansı etkileyen unsurlar ve kurumsal performansı arttırma çalışmaları

 

Yöntem:

Eğitimler,

 • Teorik bilgi aktarılması
 • Uygulama örneklerinin incelenmesi
 • Pratik yaptırılması
 • Uygulamanın içinde yer alan kişilerin konuşmacı olarak yer alması

şeklinde yapılacaktır.

 

Program hakkında

 • Eğitimi verecek olan kişiler, işletmelerde performans arttırma konusunda deneyime sahip olup anlatacağı konularda uygulamalar yapmış ve ölçülebilir başarılı sonuçlar almıştır.
 • Eğitimde teorik ve pratik bilgiler verilir. Yapılmış çalışmalardan derlenen örnekler üzerinden incelemeler yapılır, eğitimde video filmi izletilerek örnek vakalar üzerinden pratik yapılır.
 • Yapılacak yazılı sınava katılmak isteyen kişilerden belirlenmiş puan barajını aşan katılımcıya “başarı belgesi”, geçemeyen veya sınava katılmayan kişilere de “katılım belgesi” verilir.

Programın Süresi

Bu programın süresi 84 saattir. Program haftada 1 gün (09:30 – 16:30 arasında) olmak üzere 12 hafta içinde tamamlanır.