Öğrenci Destek Eğitimi

Ne kazanılır: bu eğitime katılan kişiler yönetim sisteminin altyapı elemanlarını tanır, yönetim altyapısını oluşturan doküman ve kayıtların hazırlanması konusunda gerekli bilgileri alır. Katılımcılar, sistem iyileştirmeye sistematik yaklaşım gösterebilecek donanıma sahip, işletmedeki işleyişe bir bütün olarak bakabilir ve faaliyetleri “etkinlik” ve “verimlilik” esaslı değerlendirebilir hale gelir. Ayrıca, iki modüle de katılan kişiler, işletme performansının arttırılması için yapılacak olan bir iç tetkiki planlayıp gerçekleştirebilmek, kuruluşun yönetim sisteminin planlandığı şekilde işletildiğini kontrol edebilmek, uygunsuzlukları tespit edebilmek, sistemin etkinliğini sürekli arttırmak amacıyla iyileştirmeye açık alanları tespit edebilmek için gerekli bilgileri alır.

Modül-1

 • Güvence altına alma nedir
 • Yönetim sistemi nedir
 • Yönetim sisteminin yeterliliği, uygunluğu ve etkinliği ne demektir
 • Standartlaştırmanın önemi
 • Yönetim sistemine ilişkin konuların ele alınması
  • Vizyon  ve vizyon oluşturma
  • Stratejik planlama
  • Hedeflerle yönetim
  • Süreç yönetimi
  • Veri analizi
  • Problem analizi teknikleri (niçin-nasıl analizleri, balık kılçığı, Pareto)
  • Çok yönlü performans göstergeleri belirleme
  • Sürekli iyileştirme
  • Kurumsallaşma
  • Raporlama
  • Proseste kalite güvencenin sağlanması
  • Maliyet hesaplama
  • Bütçe hazırlama ve kontrolü
  • Stok yönetimi
  • Zaman yönetimi
  • İnsan Kaynakları Yönetimi süreçleri
 • Yönetim sistemleri hakkında bilgilendirme (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22001, ISO 27001, ISO 50001, Entegre Yönetim Sistemi)
 • Üretim yönetimi
  • Üretim sürecinin altyapı gereksinimleri
  • Üretim yönetimi
  • Üretim sürecinin performansının ölçülmesi ve izlenmesi
  • Üretim sürecinin kayıpları
  • Üretim planlama
  • Proseste kalite güvencenin sağlanması
  • Katma değer
  • Üretim miktarını arttırma
 • Performans arttırma çalışmasının araçları
  • Yalın üretim ve araçları
  • Ekipman Yönetimi
  • Bakım Yönetimi
  • Üretim performansının değerlendirilmesi ve üretim maliyetlerini azaltma
  • Kurumsal performansı arttırma çalışmaları

Modül-2

Bu modüle, modül-1’e katılan kişiler katılabilir.

 • İç tetkik hakkında bilgilendirme
 • İç tetkik ve iç tetkiklerin işletmeler için önemi
 • Etkin bir iç tetkikin gerekleri
 • İç tetkik sürecinin detayları
 • İç tetkike hazırlık ve soru listesinin hazırlanması
 • İç tetkik planının yapılması
 • İç tetkik uygulaması
 • Tetkik sonrası raporlama ve takip
 • Uygulama çalışması

 

Yöntem:

Eğitim,

 • Teorik bilgi aktarılması
 • Uygulama örneklerinin incelenmesi
 • Pratik yaptırılması
 • Katılımcıların proje sunuşu yapmaları

şeklinde gerçekleştirilecektir.

Programın Süresi

Bu programın süresi modül-1 için 49 saat, modül-2 ile birlikte toplam 70 saattir. Program haftada 1 gün (09:30 – 16:30 arasında) veya haftada 4 saat olmak üzere planlanır.