Maliyet Azaltma Eğitimi

Eğitim hakkında: bu eğitim, işletmede kurulan bir ekibin belirlenen konularda eğitilerek maliyet azaltma çalışmaları yapmasını sağlamaya yöneliktir. Konular belli aralıklarla işlenir ve eğitimler arasında uygulamaya yönelik görevler verilir. Program, eğitimden sonra katılımcıların maliyet düşürme projelerini yönetime sunmalarıyla tamamlanır.

Ekip ve eğitim konuları: ekip, ilk ve orta kademe yöneticilerden oluşturulur. Eğitim konular işletmenin bilgi ve deneyimlerine göre farklılık göstermekle birlikte iskeletini yalın üretim ve maliyet düşürme teknikleri oluşturur. Eğitim konuları, şirketin söz konusu konularla ilgili bilgi ve deneyimi dikkate alınarak detaylandırılır ve işletmeye özgü örneklerle zenginleştirilir.

Yöntem: eğitime hazırlık döneminde işletmeye özgü detayların yer aldığı eğitim setleri hazırlanır. Eğitim ve sunu dokümanlarında işletmeden alınmış örnekler, çekilen fotoğraf ve video filmleri kullanılır. Konular ayda 3 gün olmak üzere işlenir ve her bir eğitimden sonra katılımcılara görevler verilir. Eğitimlerde teorik bilgiler aktarılır, uygulama örnekleri gösterilir ve uygulamaya yönelik iş listesi hazırlanır. Makinelerde kontrol ve ilk kademe bakımı konusunda makine başında uygulama yapılır. Son eğitimden sonra katılımcılara belli bir süre verilerek kendi çalışma alanlarında maliyet düşürmeye yönelik geliştirme konuları bulmaları sağlanır. Katılımcılar, maliyet düşürme önerilerini projelendirir ve yönetime sunar.

Eğitim konularının başlıkları:

Konu başlıkları şirketlere göre değişiklik göstermekle beraber, zorunlu başlıklar şunlardır:

  • Maliyet düşürme konusunda yöneticinin sorumlulukları
  • Yalın üretim
  • 5S
  • TPM
  • SMED
  • Bakım yönetimi
  • Problem çözme teknikleri
  • Kaizen ve sürekli iyileştirme
  • Maliyet düşürme teknikleri

 

Süre: bu program 15 günlük eğitim ve uygulama faaliyetlerinden oluşur ve toplam 5 ay içinde tamamlanacak şekilde planlanır.