Karar Alma Öncesi Ve Sonrası

BLOG

Karar alınır mı, yoksa karar verilir mi? Bu konuda kısa bir araştırma yapınca karşıma “karar vermek tekil bir eylemdir; karar almak ise genellikle bir grubun ortak iradesi sonucu yapılan eylem için kullanılır” diye bir açıklama çıktı.

İster alısın ister verilsin, karar, ister yakın ister uzak gelecekte olsun, yapılacak bir eylemle ilgili şartları, sınırları belirler. Şahıs tarafından da yapılsa, grup tarafından da yapılsa bu durum değişmez.

Kararla ilgili en önemli noktalardan birisi, karar almadan – vermeden önce çok iyi düşünülmesi gereğidir. Ne yapılacak, kim(ler) yapacak, ne zaman yapacak, niye yapacak, beklenen sonuç nedir, nasıl yapılacak, ….. soruları çok net yanıtlanmalı, kararın hayata geçirilmesi ve beklenen sonuçların alınması için gerekenler düşünülüp temin edilmeli, yani çok iyi bir hazırlık yapılmalıdır. Kararın uygulanmasını zora sokacak, beklenen sonuçların alınmasına engel olacak olası riskler iyi belirlenmelidir. Her zaman olduğu gibi planlama ve hazırlık yine çok önemlidir.

Bireylerin kendileriyle ilgili karar vermelerinin sonucunda istenenlerin elde edilememesinin yaratacağı etki ile devleti yönetenlerin aldıkları kararların uygulanması sonucunda istenen sonuçlara ulaşılamaması durumunun yarattığı etki çok farklıdır. Karar alınması ve uygulanması bunu yapanların iyi düşünüp düşünmediği, karar alma-vermeyle ilgili gerekenleri yapıp yapmadığı, ilgili konunun etraflıca ele alınıp değerlendirilip değerlendirilmediği, yani kısacası kararı uygulamaya koymadan önce derse iyi çalışılıp çalışılmadığı hakkında bilgi verir. İster şahsın kendisiyle ilgili, ister dernek yönetimi, şirket yönetimi,  devlet yönetimi ile ilgili olsun; karar alma-verme güveni pekiştirir veya zayıflatır. Karar duyurulduğu halde uygulamaya konmaması, ertelemeler, ötelemeler, sık sık yapılan değişiklikler, ….. yani planlama ve hazırlığın zayıf yapıldığını ifade eden durumlar ciddiyetin sorgulanmasına, güvenin zedelenmesine neden olur. Bu, yönetimler ve yöneticiler için çok önemli bir durumdur.

Ben kendimi bildim bileli, devletin bazı konularda aldığı kararları ciddiyetle ele alıp gereğini yapanlar genelde mağdur olmuştur. Vergi affı, imar affı en bilindik örneklerdendir. Bir kez yapılacak, son kez yapılacak, bir daha olmayacak, son kez uzatılacak, …. İfadeleri çok duyulmuştur.

Pandemi nedeniyle bugünlerde yaşamakta olduğumuz “tam kapanma” ile ilgili yaşananlar, bu konuda yeni ve ilginç bir örnek oluşturmuştur. Çeklerin ödenmesi-ödenmemesi konusu da başka bir örnektir.

Karar almak-vermek ve uygulamak önemlidir; ciddi bir iştir. Hele bu toplumu ilgilendiren bir konuysa önemi ve ciddiyeti daha da artar. Şirket yönetimleri karar alırken düşünür, danışır, görüşür, ince ince hesap yapar, ders çalışır. Bunun önemli bir nedeni kaybetme korkusudur. Karar almanın-vermenin en önemli gereği dersine iyi çalışmaktır, iyi düşünmektir, danışmaktır, ortak akıl oluşturmaktır, iyi plan ve iyi hazırlık yapmaktır. Hangi kurum ve kuruluşta olursa olsun, kritik konularla ve özellikle toplumu ilgilendiren konularda karar alırken çok daha fazla dikkatli, özenli olmak, dersine iyi çalışmak gerekir. Bunu yapmayan yönetimler kendilerine olan güvenin azalacağını, ciddiyetin sorgulanacağını, karara uymanın ve inandırıcılığın azalacağını bilmelidir. Bu duruma düşmüş yönetimlerin kendilerinden başka sorgulanacak bir merci aramamalıdır.

Kamil Bolat

“Karar alma iyi düşünmeyi, dersine iyi çalışmayı, iyi bir planlama ve hazırlığı gerektirir. Aksi durum güven zedelenmesine, ciddiyetin sorgulanmasına ve inandırıcılığın azalmasına neden olur.” (K. Bolat)

Sonuçlar ve Sorular

Sonuçlar ve Sorular

Sonuçlar ve Sorular Yıllardır destek vermekte olduğum şirketlerde bütünü ele almanın ve genel sorular sormanın hep...

Sonuçlar ve Nedenler

Sonuçlar ve Nedenler

Sonuçlar, Nedenler Bugün biri diğerinden daha fazla can sıkıcı, can acıtıcı konular var ülke gündemimizde. Ülkemizin...

Dinlemek, Anlamak, Söylemek

Dinlemek, Anlamak, Söylemek

Dinlemek, Anlamak, Söylemek Bir iletişim uzmanı değilim. Ancak 34 yıllık iş yaşantımda yaptığım işler hep iletişimin...

Evet, hayır

Evet, hayır

Evet, Hayır Kabul etme veya reddetme bir insanın irade kullanmasının ve özgürlüğünün icrasıdır. Bu da basitçe “evet”...