İnat, Israr, Kararlılık

BLOG

İnat, Israr, Kararlılık

İnat, ısrar ve kararlılık sağlıklı da sağlıksız da olabilir.

Bir işin tamamlanması ve istenen sonucun alınması için inat edilebilir, ısrar edilebilir, istenen sonuçlar için kararlılık da sergilenebilir. Bunların hepsi istenen, arzu edilen ve takdir edilebilecek davranışlardır.

İnat, istenmeyen, beklenmeyen, arzu edilmeyen bir davranış olarak da karşımıza çıkabilir. İnat, olumsuzluk çağrıştırır ve duyulduğunda genelde olumsuzluk duygusu gelişir. Bir kişinin inatçı olduğu ifade edildiğinde çok az kişinin zihninde “iyi bir tutum” belirir. Genelde “benim dediğim olacak” tutumu canlanır kafalarda ve bu da hoş karşılanmaz.

Israr, inadın tersine, daha çok olumlu çağrışımlar yapar, iyi his uyandırır ve genelde “takdir edilebilir bir tutum” algılanır. Az da olsa olumsuz bir davranışı ifade etmek için de kullanılır. Bir teklifin kabul edilmemesi halinde teklifte ısrar edilmesi, yanlış bir kararın uygulanması için ısrar edilmesi, tutum ve davranışta ısrar edilmesi bunlardan bazıları ve yaygın olanlarıdır. Bu durumlar genelde ya kararlı davranıyormuş olmakla karıştırmaktan, ya farklı bakış açısıyla bakamamaktan, ya kandırılmaktan, ya da cehaletten kaynaklanır. Israrın iyisi ile kötüsü sanki yarı yarıya ağırlıktadır.

Kararlılık, diğer ikisinin tersine, olumlu duygular canlandırır. “Çok kararlı bir kişi” dendiğinde ezici bir çoğunluğun zihninde “takdir edilecek kişi” belirir. Ancak, insan yanlış olanı yapma konusunda da kararlı olabilir; kendisine veya çevresine zarar verecek bir kararın uygulanması konusunda da kararlı bir tutum sergileyebilir.

Sözü edilen üç tutumun her birinin zararlı olan yanlarından kurtulmanın, kaçınmanın, sakınmanın, korunmanın yolu geniş düşünebilmek, olaylara farklı açılardan bakabilmek, muhataplarını dinlemek ve anlamaya çalışmak, danışmak, söz dinlemektir. Yani, yetişkin, eğitimli, olgun, iyi niyetli, akıllı bir insan gibi davranmak, “ben bilirim”ci olmamaktır.

Her nereyi yönetirse yönetsin, her nereyi yönetmeye aday olursa olsun tüm yöneticiler veya kariyerine yönetici olarak devam etmeyi planlayan yönetici adayları bilmeli ki, inat, ısrar ve kararlılık yöneticinin güçlü yanları da olabilir, zaafları da. Yöneticiler, zaaflarının vereceği zararlardan korunmak veya zayıf yanlarını takviye edebilmek için tartışmaya, fikir alış verişine açık olmalı, danışmalı, söz dinlemeli, başkalarının görüşlerini, fikirlerini, düşüncelerini ve değerlendirmelerini almalı, bilimsel doğruları göz ardı etmemelidir.

Ülkeyi yönetenler, şirketleri yönetenler, kurumların yöneticileri, mahalle muhtarları, dernek yöneticileri, apartman yöneticileri, aile reisleri ve diğer tüm yöneticiler, tutum ve davranışlarının içinde inatçılıklarının, ısrarcılıklarının ve kararlılıklarının, kendilerini ve yönettikleri yapıyı nereye getirdiğini düşünerek hareket etmeli, gerekirse tutum değiştirme olgunluğunu ve erdemini göstermelidir. İnsanların egoları hata yaptığını itiraf veya kabul etmelerini engeller. Bunun yanında, kişinin kendi tutum ve davranışlarının yönettiği yapıyı ve kendisini nasıl bir yere getirdiğini objektif olarak değerlendirmesi de zordur ve bunu yapabilmek ayrı bir gelişmişlik gerektirir. İster bir apartmana yöneticisi, ister bir şirkete genel müdür, isterse ülkeye Cumhurbaşkanı seçilecek olsun. Uygun kişilik özelliklerine sahip olmayan kişiler asla işbaşına getirilmemelidir. Kurum ve kuruluşların başındaki kişiler takındıkları tutum ve davranışlarla yalnız kendi kariyerlerini zora sokmaz, başında bulundukları yapıyı felakete de sürükleyebilir. Tarih bunların örnekleriyle doludur.

Kamil Bolat

 

“İnat, ısrar ve kararlılık iyi sonuçlar da verebilir kötü sonuçlar da. Bunların iyi sonuç vermesi, kişilerin tartışmaya, fikir alış verişine, başkalarının görüşlerini almaya ve bilimsel doğruları uygulamaya açık olmasına bağlıdır. (Kamil Bolat)

Sonuçlar ve Sorular

Sonuçlar ve Sorular

Sonuçlar ve Sorular Yıllardır destek vermekte olduğum şirketlerde bütünü ele almanın ve genel sorular sormanın hep...

Sonuçlar ve Nedenler

Sonuçlar ve Nedenler

Sonuçlar, Nedenler Bugün biri diğerinden daha fazla can sıkıcı, can acıtıcı konular var ülke gündemimizde. Ülkemizin...

Dinlemek, Anlamak, Söylemek

Dinlemek, Anlamak, Söylemek

Dinlemek, Anlamak, Söylemek Bir iletişim uzmanı değilim. Ancak 34 yıllık iş yaşantımda yaptığım işler hep iletişimin...

Evet, hayır

Evet, hayır

Evet, Hayır Kabul etme veya reddetme bir insanın irade kullanmasının ve özgürlüğünün icrasıdır. Bu da basitçe “evet”...