Şirket Tarihçesi

Değişim Akademi Tarihçesi

Şirketimiz Kasım 1996'da, ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin kurulması konusunda eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek üzere faaliyetlerine başlamıştır.

1997 yılının sonundan başlayarak çalışma konumuza Toplam Verimli Bakım (TPM) ve 5S konuları eklenmiştir. Böylelikle ISO 9001 standardı kullanılarak işletmede altyapı kurma ile TPM ve 5S kullanılarak performans arttırma çalışmalarına yönelik faaliyetlere başlanmıştır.

2002 yılında, şirket kurucularından Kamil BOLAT KalDer'in TPM ve 5S konularında eğitmeni olmuş ve KalDer adına adı geçen konularda eğitim vermeye başlamıştır.

2004 yılından itibaren ISO 14001 ve OHSAS 18001 konuları çalışma konularımız arasına katılmıştır. Bu konuların şirketin çalışma konularına katılmasının hemen ertesinde TÜPRAŞ'ın Genel Müdürlük ve Rafinerilerini kapsayacak şekilde ilk Entegre Yönetim Sistemini Kurma projesi yürütülmüş ve ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 standartlarını kapsayan Entegre Yönetim Sistemi kurularak belgelendirilmesi sağlanmıştır. Bu projeden sonra DOĞADAN Bitki ve Meyve Çayları'nda ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, TPM, 5S ve HACCP konularını içeren yönetim sistemi kurulmuş ve belgelendirilmesi sağlanmıştır.

Yine 2004 yılından başlayarak, TPM, 5S, ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 konularında işletmelerin ihtiyaç duyduğu personeli yetiştirmek amacıyla, üniversite öğrencilerine yönelik olarak eğitim programları düzenlenmiş ve bu programlar 2009 yılında Yalın Üretimi kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Başlangıçta yalnız üniversite öğrencilerinin katıldığı bu eğitim programına, zamanla, işletmelerin çalışanları da katılmaya başlamıştır. Bu programlarda katılımcılara bilgi ve deneyimler aktarılmaktadır.

Şirketimiz halen yönetim sistemlerinin (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) kurulması, geliştirilmesi ve Yalın Üretim araçları (TPM, 5S, SMED, Hücresel Üretim, U hatları) ile işletmelerde performans arttırma çalışmaları yapılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yürütülen kayıp giderme ve performans arttırma projeleriyle ölçülebilir sonuçlar elde edilmiştir. Bu projelerle ilgili hizmet verilen şirketlerin referans yazıları mevcuttur.