Eğitmen ve Danışmanlar

EĞİTMEN VE DANIŞMANLAR

Danışmanlık projelerinde görev yapan tüm uzmanlar, kendi alanlarında uygulama yapan, başarılı ve ölçülebilir sonuçlar almış, eğitmenlerimiz de uygulamaların içinde yer almış, anlattıkları konularda başarılı uygulamalar yapmış kişilerdir.

Şirket kurucusu: Kamil BOLAT

1964 yılında Amasya’da doğdu. 1982 yılında Kabataş Erkek Lisesi’nden, 1987 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

1988 (Mart) – 1996 (Mart) yılları arasında LASSA (BRİSA) A.Ş. lastik fabrikasında “Sistem Geliştirme ve Proje Mühendisi” olarak çalıştı. BRİSA'daki görevinde üretim ve bakım süreçlerinin performansını arttırma, üretkenlik ve verimlilik arttırma konularında birçok projede yer aldı, makine geliştirme, makine montajı ve devreye alma, kayıp azaltma ve maliyet düşürme konularında çalıştı, işgücü geliştirme eğitimleri verdi.

1991 yılında Bridgestone-Japonya fabrikalarında, “kayıp giderme ve maliyet azaltma” konusu üzerine 30 günlük eğitim ve uygulama programına katıldı.

BRİSA’da çalıştığı dönemde ana başlıklar halinde aşağıda belirtilen çalışmaları yaptı.

Fabrika geliştirme çalışmaları kapsamında şunları yapmıştır:

 • Makine-ekipman tasarlamak, imalatını yaptırmak ve devreye alınmasını sağlamak
 • Üretimde otomasyon sağlamak
 • Üretim miktarını arttırmak için makine duruşlarını azaltmak, makine hızını arttırıp kapasitesini yükseltmek
 • Kalite sorunlarını çözmek için makineleri geliştirmek
 • İşgücü, enerji ve malzeme tasarrufu yapmak
 • Bakım duruşlarını ve bakım maliyetlerini azaltmak
 • Maliyet azaltmaya yönelik çeşitli projeler geliştirmek ve uygulamak,
 • Personeli eğitip maliyet azaltma çalışmalarına katılmalarını sağlamak
 • Yeni fabrika kurulması kapsamında makine şartnamesi hazırlamak ve satınalma sürecini takip etmek, makine ön kabulü, montajı, testleri ve devreye alınması çalışmalarını yürütmek

Sistem kurma konusunda aşağıdaki çalışmaları yürütmüştür:

 • Toplam Üretken Bakım (TPM) konusunda pilot uygulama ve yaygınlaştırma çalışmalarını yapmak
 • Toplam Kalite Yönetimi konusunda Avrupa Kalite Ödülünü Türkiye’de ilk alan BRİSA’da bu projenin içinde yer almak ve kendi sorumluluk alanında yapılması gerekenleri yapmak
 • Avrupa Kalite Ödülü’nün alınması projesi kapsamında süreç tasarlama çalışmalarını yapmak     

BRİSA’da yapılan çalışmaları ve elde edilen başarılı sonuçları ifade eden referans mektubu mevcuttur.

Mart 1996’da BRİSA’daki görevinden istifa etti ve Kasım 1996’da, yönetim sistemleri kurulması ve işletmelerde performans arttırma çalışmaları yapılması konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek üzere Değişim Akademi’yi kurdu. Değişim Akademi çatısı altında yönetim sistemleri kurulması ve işletmenin performansının arttırılması konusunda farklı sektörden farklı büyüklükteki birçok firmaya eğitim ve danışmanlık hizmetleri verdi. Çalışma yaptığı ve ölçülebilir iyi sonuçlar aldığı firmaların referans yazıları mevcuttur.

Üretim ve yönetim süreçlerinin tasarlanıp kurulması ve işletme performansının arttırılması için maliyet azaltma çalışmaları yapılması konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermekte olan Kamil BOLAT 2002-2014 yılları arasında Türkiye Kalite Derneği, Kalder adına planlama, TPM ve 5S konularında eğitimler verdi.

Kamil Bolat evli ve 2 çocuk sahibidir.