Üretim Performansını Arttırma

Üretim Performansının Arttırılması Hakkında: üretim performansının arttırılması hem üretkenliğin hem de verimliliğin arttırılmasını ifade eder. Gerekli iyileştirme çalışmaları yapıldığında üretim sürecinin çıktısı olan ürün miktarı artmalı ve üretim sürecinin kayıpları azaltılarak maliyetler azaltılmalıdır. 

Ne kazanılır: bu eğitimde katılımcılar, üretim sürecinin performansının arttırılması için gerekli sistematik yaklaşımı öğrenir, üretim sürecinin performansını düşüren etkenleri tanır, üretim miktarını arttırmak ve kayıpları azaltmak için yapılması gerekenler hakkında detaylı bilgi alır. Katılımcılar aldıkları bilgilerle performans arttırma sürecini planlayıp yönetebilir hale gelir.

Katılımcı profili: işletme yöneticileri, üretim ve planlama birimlerinin personeli

Eğitimi alması önerilen şirket profili: üretim yapan tüm işletmeler

Eğitimin içeriği:

  • Üretim sisteminin altyapı elemanları
  • Üretim sürecinin performans göstergeleri
  • Üretim sürecinin önemli kayıpları
  • Makinelerin performansının hesaplanması
  • Sürekli iyileştirme metodolojisinin kurulması
  • İşletmelerdeki büyük kayıplar
  • Üretim sürecinin kararlı yapıya ulaştırılmasının şartları
  • Üretimde kayıpları azaltarak performansı arttırma (üretim miktarını arttırma, maliyeti azaltma) çalışmaları

 

Yöntem: katılımcılara teorik bilgiler aktarmanın yanında uygulamalardan örnekler gösterilecektir.