TPM

TPM hakkında: TPM, tercümesi Toplam Üretken Bakım olan “Total Productive Maintenance” ifadesindeki kelimelerin baş harflerinin oluşturduğu bir kısaltmadır. İsminde “bakım” olmasına rağmen doğrudan ve yalnızca bir bakım çalışması değildir. TPM, makinelerin zaman, hız ve kaliteye yönelik kayıplarını ortadan kaldırarak performansının arttırılmasını sağlamaya yönelik sistematik çalışmaları kapsar. Bu çalışmalar neticesinde makinelerin üretim miktarları (dolayısıyla OEE değeri) artar ve çalışma ortamında gözle görülür bir iyileşme elde edilir. Tüm bu sonuçları elde edebilmek için, operatörlerin makinelerle ilgili bakım ve geliştirme faaliyetlerine katılımı sağlanır. TPM çalışmalarının ölçülebilir önemli sonuçları şunlardır: makine duruşlarının azalması, kalite sorunlarının azalması, üretim hızının artması, iş gücü tasarrufu

Ne kazanılır: katılımcılar, makinelerin performansının ölçülmesi, makine performansını düşüren kayıplar, makinedeki kayıpların ortadan kaldırılması, makine performansının arttırılmasına yönelik sistematik faaliyetler hakkında bilgi edinir, makinelerin kayıplarının giderilmesine yönelik çalışmaların içinde yeralabilir.

Katılımcı profili: üretim, bakım, planlama ve mühendislik hizmetleri veren bölümlerin yöneticileri, mühendisleri, teknisyenleri

Eğitimi alması önerilen şirket profili: üretim işletmelerinden özellikle makine ve işçilik yoğun olanlar

Eğitimin içeriği:

  • kavramların açıklanması (üretkenlik, verimlilik, genel ekipman etkinliği, planlı ve periyodik bakım, kayıp, zamana ve duruma bağlı bakım, arızi ve fırsat bakımı, bakım yapabilirlik)
  • TPM’in amacı ve işletme performansını arttırmaya katkısı
  • bakım süreçleri
  • makinelerdeki büyük kayıplar ve makinelerin OEE değerinin hesaplanması
  • makine performansını arttırmaya operatörlerin katılımını sağlama: otonom bakım
  • makinelerdeki büyük kayıpların giderilmesi çalışmaları
  • bakım faaliyetleri
  • proseste kalite güvencenin sağlanması

 

Yöntem: eğitim, teorik bilgi aktarma, örnek inceleme ve şirket içi eğitimlerde eğitimi alan şirketin örnekleri üzerinde çalışma şeklinde gerçekleştirilir.