Süreç Yönetimi

Süreç ve süreç yönetimi hakkında: bir ürün (sonuç) ortaya çıkarmak için yapılan ardışık faaliyetlerin oluşturduğu ve tekrar edilebilir olan dizine süreç denir. Süreç, bir ürün elde etmek için kaynakları kullanarak girdileri işleyen, ardışık faaliyetlerden oluşan ve tekrar edebilirliği olan işleyiş olarak da tanımlanır. Süreç yönetimi, sözü edilen bu faaliyetler dizinini her zaman istenen sonuçları almaya yönelik yönetmek ve geliştirmektir. Süreç yönetimi, birimlere veya faaliyetlere odaklanmaktan ziyade, bunların birlikte değerlendirilmesini ve ortak hedefi yakalamaları konusunda yeterliliklerini gözden geçirmeyi ve kuruluşun kaynaklarını daha iyi kullanmayı sağlar. Süreç yönetiminde sonuca değil sürece odaklanılır. Çünkü sonuçları yaratan süreçtir.

Ne kazanılır:  bu eğitim neticesinde süreç yönetimi anlayışı kavranır, sürecin bütününü görme ve yönetme konusunda farkındalık oluşur, sonuç odaklı yaklaşım gelişir, süreçlerin tasarlanması ve iyileştirilmesi konusunda bilgi sahibi olunur, süreçlere bütünsel yaklaşımın önemi kavranmış olur, süreç iyileştirme yaklaşımı öğrenilmiş olur.

Katılımcı profili: süreç yöneticileri, işletme yöneticileri

Eğitimi alması önerilen şirket profili: tüm işletmeler

Eğitimin içeriği:

  • süreç nedir
  • süreç yönetimi nedir
  • Süreç yönetiminin kapsamı
  • süreç tasarımının yapılması
  • süreçlerin türleri ve seviyeleri
  • süreç yönetiminin öğeleri
  • süreçlerin performans göstergelerinin belirlenmesi
  • Kritik süreçlerin belirlenmesi
  • İyileştirilecek sürecin seçimi
  • Süreç iyileştirme çalışmaları

 

Yöntem: Eğitimde teorik bilgiler aktarılmakta, örnek çalışmalar incelenmekte ve katılımcılara uygulama yaptırılmaktadır. Süreçlerin ölçülebilir performans göstergelerine örnekler verilmekte ve katılımcılara kendi şirketlerinin süreçlerinin performans göstergelerini belirlemeleri konusunda uygulama çalışması yaptırılmaktadır.

ÖNEMLİ NOT: Süreç yönetimi eğitimi, uygulamayı yaptırmaya yönelik olarak da tasarlanıp verilmekte, böylelikle eğitim alınırken uygulamanın da yapılması sağlanmaktadır.