SMED

DEĞİŞİM-AYAR (SET-UP) SÜRESİNİN KISALTILMASI VE SMED

SMED hakkında : değişim-ayar (set-up), farklı ürünler yapabilen makinelerde, bir ürünün imalatından diğer bir ürünün imalatına geçiş için makinede yapılan parça değiştirme ve ayar işlemleridir. Bu işlemler nedeniyle makinelerdeki duruşa değişim-ayar duruşu denir ve bu süre içinde üretim yapılamayacağından makinelerin üretim miktarları düşer. Değişim-ayar duruş süresinin azaltılıp 10 dakikanın altına düşürülmesi durumunda yapılan değişim-ayar, tercümesi “tek haneli dakikalarda kalıp değişimi” olan “Single Minute Exchange of Dies” (SMED) şeklinde ifade edilir.  Değişim-ayar süresinin kısaltılması, esnek üretimin olmazsa olmazıdır. Değişim-ayar süresinin kısaltılması üretimde ürün çeşitliliğinin artmasını, küçük partiler halinde üretim yapılabilmesini, stok miktarlarının azaltılmasını sağlar.

Ne kazanılır: bu eğitimde katılımcılar, makinelerin değişim-ayar sürelerinin ve bu faaliyetler süresince ortaya çıkan kayıpların azaltılmasına yönelik somut bilgiler alır, bu eğitim sonunda, değişim-ayar sürelerinin kısaltılmasına yönelik sistematik yaklaşımı öğrenir ve işletmede uygulayabilir hale gelir.

Katılımcı profili: üretim, bakım, planlama, mühendislik birimlerinin yönetici ve çalışanları

Eğitimi alması önerilen şirket profili: makinelerinde birden fazla çeşit imalat yapılan tüm işletmeler

Eğitimin içeriği:

  • Set up (değişim ayar) nedir?
  • Set-up sürecinin faaliyetleri: iç ve dış set-up faaliyetleri
  • Set-up süresi neden kısaltılmalıdır?
  • Set-up sürecinin detaylı analizi
  • Set-up süresinin kısaltılması çalışmaları

 

Yöntem: eğitimde teorik bilgi vermenin yanında, set-up faaliyetlerini gösteren video filmleri izletilmekte, bunlardan biri veya eğitimi alan işletmeye özel bir örnek üzerinden bir iyileştirme çalışmasının nasıl yapılacağı adım, adım anlatılmaktadır.

ÖNEMLİ NOT: SMED eğitimi, uygulamayı yaptırmaya yönelik olarak da tasarlanıp verilmekte, böylelikle eğitim alınırken uygulamanın da yapılması sağlanmaktadır