Kurumsal Performansı Arttırma

Kurumsal performans hakkında: kurumsal performans, kurumun olmayı arzu ettiği veya olması gereken yerin neresinde olduğunu ifade eder. İşletmeler daima tanımlanmış bir vizyona ve bu vizyon doğrultusunda yol almayı sağlayacak bir plana sahip olmalı, orta ve uzun vadeli planlarını dikkate alarak kısa vadeli planlamalarını yapmalı,  vizyonları doğrultusunda yol alırken girdi ve kaynaklarını da en iyi şekilde kullanarak yüksek verimlilikle çalışmalıdır. İşletmelerde performans arttırma çalışmaları süreklilik göstermeli, yönetim sistemi bunu sağlayacak şekilde kurulmalıdır.

Ne kazanılır: bu eğitim, genel anlamda kurumsal performanslarını arttırma, özel bir başlık olarak da maliyetlerini düşürme amacını güden işletmelere bir yol haritası verme amacıyla tasarlanmıştır. Kayıpları yok ederek maliyetleri düşürmek sistematik bir yaklaşımı, iyi bir planlamayı ve kararlı bir duruşu gerektirir. Eğitimde bu gerekliliklere ilişkin detaylar verilecektir. Katılımcılar, vizyonun belirlenmesinden hayata geçirilmesine kadar yapılması gerekenler hakkında detaylı bilgi edineceklerdir.

Eğitimi alması önerilen şirket profili: tüm işletmeler

Önerilen katılımcı profili: işletmede üst düzey yöneticilerle, performans arttırma projelerini planlayan, yöneten, yürüten “proje yöneticileri”

Eğitimin içeriği:

 • Vizyon belirleme
 • Stratejik iş planı hazırlanması
 • SWOT ve PEST analizleri
 • Üretim sürecinin incelenmesi
 • İyileştirme önceliklerinin belirlenmesi
 • İyileştirme hedeflerinin belirlenmesi
 • Kurumsal işleyişin altyapı ihtiyaçlarının tamamlanması
 • Süreçlerin tasarımı ve işleyiş prosedürlerinin yazılması
 • Kritik performans göstergelerinin belirlenmesi ve izlenmesi
 • Yönetim kademelerinin kurumsal performansı izleme sorumluluklarının belirlenmesi
 • Organizasyonel düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve görev tanımlarının yazılması
 • Bütçe hazırlama, bütçe kontrolü
 • Proseste kalite güvencenin sağlanması
 • Risk yönetimi
 • Üretim sürecinin performansının arttırılması
 • Yönetim ve destek süreçlerinin performansının arttırılması

 

Yöntem: eğitim bilgi aktarma ve uygulama örneklerinden seçilmiş olaylar üzerinden pratik yapma şeklinde olacaktır.