Kuruluş İçi Sistem Tetkikçisi

Kuruluş İçi Sistem Tetkikçisi Hakkında: sistem tetkikçisi, bir şirketin kurulmuş olan sisteminin işleyişini inceleyen, işleyişteki aksaklıkları tespit eden, finansal ve diğer hedeflere ulaşma konusunda yeterliliğini değerlendiren ve işletmenin iyileştirmeye açık yanlarını raporlayan kişidir. Sistem tetkikçisi, işleyişin verimliliğe odaklanmasını sağlar, bunun için incelediği konuların bu amaca hizmet edip etmediğine bakar, zayıflıkları tespit eder, tespitlerinden hareket ederek iyileştirme çalışmalarını başlatır.

Kuruluş içi sistem tetkikçisinin, iç tetkikçiden fazlası, sistemin bütününü tetkik edip performansını değerlendirebilmeye yönelik ek bilgilere sahip olmasıdır.

Ne kazanılır: bu eğitime katılan kişiler işletmedeki işleyişe bir bütün olarak bakabilmek, faaliyetleri “etkinlik” ve “verimlilik” esaslı değerlendirebilmek, işletme performansının arttırılması için yapılacak olan bir iç tetkiki planlayıp gerçekleştirebilmek, kuruluşun yönetim sisteminin planlandığı şekilde işletildiğini kontrol edebilmek, uygunsuzlukları tespit edebilmek, sistemin etkinliğini sürekli arttırmak amacıyla iyileştirmeye açık alanları tespit edebilmek için gerekli bilgileri alır.

Katılımcı profili: yönetim kadrolarında bulunan herkes

Eğitimi alması önerilen şirket profili: tüm işletmeler

Eğitimin içeriği:

 • Güvence altına alma nedir
 • Yönetim sistemi nedir
 • Yönetim sisteminin yeterliliği, uygunluğu ve etkinliği ne demektir
 • Standartlaştırmanın önemi
 • Yönetim sistemine ilişkin önemli kavramların açıklanması
  • Hedeflerle yönetim
  • Süreç yönetimi
  • Veri analizi
  • Düzeltici ve önleyici faaliyet
  • Çok yönlü performans göstergeleri belirleme
  • Standartlaştırma
  • Kurumsallaşma
 • Yaygın yönetim sistemleri hakkında bilgilendirme (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22001, ISO 27001, ISO 50001)
 • Performans arttırma çalışmaları hakkında
  • Yalın üretim ve araçları
  • İşletmede önemli kayıplar
  • Kurumsal performansı arttırma amacıyla kayıpları azaltma çalışmaları
 • İç tetkik hakkında bilgilendirme
 • İç tetkik ve iç tetkiklerin işletmeler için önemi
 • Etkin bir iç tetkikin gerekleri
 • İç tetkik sürecinin detayları
 • İç tetkike hazırlık ve soru listesinin hazırlanması
 • İç tetkik planının yapılması
 • İç tetkik uygulaması
 • Tetkik sonrası raporlama ve takip
 • Uygulama çalışması

 

Yöntem: eğitimde teorik bilgiler aktarılır, uygulama örnekleri gösterilir ve uygulama yaptırılır.

Sınav: eğitimin sonunda yazılı sınav yapılmaktadır.