KAİZEN

Kaizen Hakkında: kaizen, üretim ve yönetim sisteminin mükemmelleştirilmesi için süreklilik gösteren iyileştirme demektir. Her sistemin iyileştirmeye açık tarafları vardır. Çünkü hiçbir sistem mükemmel değildir. Önemli olan sistemin iyileştirmeye açık yanlarını bulmak ve bu iyileştirmeyi yapmaktır.

Ne kazanılır: katılımcılar, sürekli iyileştirmenin önemini kavrar, ortaya çıkartacağı olağan üstü sonuçlar hakkında fikir sahibi olur, iyileştirme konusu bulma ve iyileştirmeyi yapma konusunda sistematik yaklaşımı öğrenir, izleyecekleri uygulama örnekleriyle yeni bir bakış açısı kazanır, yapılması gerekenleri somutlaştırır, alacakları bilgilerle, işletmeler için hayati önem taşıyan “sürekli iyileştirme” yapma konusunda “hazır personel” olur

Katılımcı profili: herkes

Eğitimi alması önerilen şirket profili: tüm işletmeler

Eğitimin içeriği:

  • Sıçramalı gelişme ve kaizen
  • İşletmelerdeki önemli kayıplar ve kaizen
  • Sürekli iyileştirmenin önemi ve sonuçları
  • Standartlaştırmanın önemi
  • Kaizen ve öneri sistemi
  • Kaizen’in işletmenin yaşantısına sokulması
  • Sistematik kaizen çalışmalarının aşamaları

 

Yöntem: eğitimde, teorik bilgi verenin yanında kaizen uygulamalarından örnekler de gösterilir.