Eğitim Konularımızın Listesi

Eğitimin detayı için eğitimin konu başlığına tıklayınız

EĞİTİMİN ADI

İÇERİK

SÜRE (gün)

Yalın Üretim

Üretim süreçlerinin performansının arttırılmasına yönelik çalışmalar

2

TPM (Toplam Üretken Bakım)

Makinelerin üretim yapabilirliğini arttırmak amacıyla makinelerdeki kayıpların azaltılmasına/yok edilmesine yönelik faaliyetler

2

5S

İşletmenin üretim ve yönetim süreçlerinin performansının arttırılabilmesi amacıyla kirlilik ve dağınıklıktan kaynaklanan kayıpların azaltılması ve çalışma ortamlarının daha iyi görünmesi için yapılan çalışmalar

1

SMED

Makinelerin değişim-ayar (set-up) duruşlarının azaltılması ve böylelikle üretim miktarının arttırılabilmesi için yapılabilecek faaliyetler

1

Ekipman Yönetimi

Makinelerin ömür maliyetinin azaltılabilmesi için, makinelerin alım fikrinin ortaya atılmasından sökülüp elden çıkartılması faaliyeti dahil tüm aşamalarda ortaya çıkan maliyetlerin azaltılması için dikkate alınması ve yapılması gerekenler

1

Kaizen (sürekli geliştirme)

İşletmelerin performansının yükseltilmesi için herkesin, sürekli ve belli bir sistematikle sürekli iyileştirme çalışmaları yapmasını sağlamaya yönelik yapılması gerekenler

1

Bakım yönetimi

İşletmede bakım sisteminin kurulması, standartlaştırılması, bakım süreçlerinin tasarlanması, bakım performansının ölçülmesi, bakım maliyetlerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar

2

Süreç Yönetimi ve süreç iyileştirme

Süreç yönetimi yaklaşımı, süreç tasarlama, şirketin ve süreçlerin performansını izlemekte kullanılan kritik performans göstergelerinin belirlenmesi,performans ölçme - izleme - arttırmaya yönelik işleyişin kurulması

2

Üretim performansının arttırılması

Üretim miktarının arttırılması ve üretim maliyetlerinin azaltılmasına (üretkenliğin ve verimliliğin arttırılmasına) yönelik çalışmalar

2

Kurumsal Performansı Arttırma

İşletmenin genel olarak performansının arttırılması için tüm üretim, yönetim ve destek süreçlerinin kayıplarının azaltılması ve böylelikle maliyetlerinin azaltılması çalışmaları

2

Kuruluş İçi Sistem Tetkikçisi

İşletmenin tüm üretim, yönetim ve destek süreçlerini tetkik edecek, uygunsuzlukları ve iyileştirmeye açık konuları (kayıpları) belirleyecek, uygunsuzlukların giderilmesini sağlayacak, kayıpları azaltma projeleri başlatıp tamamlanmasını sağlayacak ve sistemin etkinliğinin arttırılması konusunda başrol oynayacak kişilere aktarılacak bilgiler

3

Notlar:

  1. Tabloda yer alan eğitimler, eğitimi alacak olan şirketin özel durumları dikkate alınarak şirkete özel hale getirilebilir.
  2. Eğitimler hafta içi ve Cumartesi günleri verilmektedir.
  3. Eğitimler 09:30 – 17:00 saatleri arasında verilmektedir.