Bakım Yönetimi

Bakım Yönetimi Hakkında: bakım faaliyetleri bakım yapma ile bakıma yönelik veri analizi ve iyileştirme faaliyetlerini içerir. Amaç, bakım kaynaklı duruşları en aza indirmek ve bakım maliyetlerini düşürmektir. Bunun için esas yapılması gereken “bakım gerektirmeyen makine”yi ortaya çıkarmaktır. Bunun için bakım faaliyetleriyle edinilen bilgi ve deneyimin makine tasarımında kullanılabilir olması sağlanmalıdır. Bakım yönetimi, makinelere en iyi bakımı en az maliyetle yapmayı ve edinilen bilgi ve deneyimin makinelerin geliştirilmesinde ve yeni makinelerin tasarımlarında kullanılmasını sağlamayı kapsar.

Ne kazanılır: katılımcılar önemli olanın “önlemek” olduğunu öğrenir, bakım süreçlerinde ortaya çıkan kayıpları tanır, bakımda planlamanın, önleyici yaklaşımın ve eğitimin önemini kavrar, makine bakımı ile makine geliştirme ve yeni makine tasarımını bağdaştırır ve makine ömür maliyetinin azaltılması için yapılması gerekenler hakkında bilgi alır. Eğitimde bakım sisteminde olması gereken önemli unsurlar hakkında detaylı bilgi edinilir.

Katılımcı profili: işletme yöneticisi, bakım, üretim ve mühendislik birimlerinin yöneticileri, mühendisleri, teknisyenleri

Eğitimi alması önerilen şirket profili: üretim işletmelerinden özellikle makine yoğun olanlar

Eğitimin içeriği:

 • Bakıma yönelik kavramlar
 • Toplam Ekipman Etkinliği, OEE
 • Kararlı proses nedir, gerekleri nelerdir
 • Bakım performansı açısından makine temini ve devreye alma sürecinin önemi
 • Bakım süreçleri (arızi, planı, periyodik, önleyici, kestirimci bakım)
 • Bakımda kalite
 • Bakım süreçlerinin performans göstergeleri
 • Bakım kayıtları
 • Bakımla ilişkili kayıplar ve bakım maliyetlerinin azaltılması
 • Bakım organizasyonu
 • Kritik makine belirleme
 • Bakım ve kontrolü yasal olarak zorunlu makine ve ekipmanlar
 • Bakım bütçesi
 • Bilgisayar destekli bakım yönetimi
 • Bakım için 5S
 • Bakımda planlama ve kontrol
 • Shut-down yönetimi
 • Bakımcının günlük, haftalık, aylık, … aylık, yıllık periyodik faaliyetleri
 • Bakım sunuş ve toplantıları
 • Yedek parça kontrolü
 • Bakımda bilgi yönetimi

Yöntem: katılımcılara bilgi aktarmanın yanında iyi uygulama örnekleri de gösterilecektir.