5S

5S hakkında: işletmenin çalışma ortamlarının düzensiz, dağınık ve kirli olmasından kaynaklı zaman, işgücü ve imaj kayıpları vardır. 5S, ister hizmet sektöründe ister imalat sektöründe olsun, "çalışma ortamının düzenlenmesi ve daha iyi görünmesinin sağlanması" çalışması olarak yapılır. Bu çalışmalar ortamın "daha iyi olmasını" sağladığı gibi, arama kaynaklı iş gücü kayıplarının azalması, yer kazanılması, iş kazalarının ve kalite sorunlarının azalması gibi ölçülebilir sonuçları da beraberinde getirir. 5S çalışmaları "kontrol altına alınmış bir çalışma ortamı" yaratmaya yöneliktir.

Ne kazanılır: bu eğitimde katılımcılar, çalışma alanlarının daha düzenli ve temiz görünmesi ve bunun korunması için neler yapılabileceğini, çalışma alanlarında yapılan temizlik ve düzenleme çalışmalarının işletmenin kayıplarının azaltılmasına nasıl katkıda bulunduğunu öğrenir, işletmede 5S faaliyetlerinin adım adım nasıl yapılacağı hakkında bilgi alır ve böyle bir çalışmanın yürütülmesi için yapılması gerekenlerin listesini yapabilir hale gelir.

Katılımcı profili: yöneticiler ve saha çalışanları ayrı gruplarda olmak üzere işletmelerin tüm çalışanları 

Eğitimi alması önerilen şirket profili: tüm işletmeler

Eğitimin içeriği:

  • 5S’in hedefleri
  • uygulamada dikkat edilmesi gereken noktalar
  • işletmelerdeki büyük kayıplar, düzensizlik ve kirliliğin performansa etkisi
  • çalışma ortamının temizlik ve düzeninin iş gücü verimliliğine etkisi
  • çalışma sahasının rahatlatılması faaliyetleri (sınıflandırma ve düzenleme)
  • malzemeleri uygun yerlere yerleştirme, alan ve yer tanımlama faaliyetleri (düzenleme)
  • temizleme, kontrol etme ve sorun tespit etme çalışmaları (temizleme)
  • temizlik, düzenleme ve emniyet konusunda standartlaştırma
  • eğitim, bilinç oluşturma, katılımı arttırma (disiplin)
  • 5S denetleme sistemini kurma

 

Yöntem: teorik bilgiler vermenin yanında, uygulamalardan önce-sonra fotoğrafları gösterilecek, video görüntüleri izletilecektir

ÖNEMLİ NOT: 5S eğitimi, uygulamayı yaptırmaya yönelik olarak da tasarlanıp verilmekte, böylelikle eğitim alınırken uygulamanın da yapılması sağlanmaktadır.