Kurumsallaşma

Kurumsallaşma, bir kuruluşun belli prensiplerle yönetilir hale gelmesidir. Bu gibi kuruluşların vizyonu tanımlanmıştır ve nettir. Şirket, vizyonunu destekleyen dönemlik hedeflerle ve bir iş planı doğrultusunda yoluna devam eder. Kurumsal şirketlerde işler, yönetimin belirlediği prosedürler doğrultusunda kişilerden bağımsız olarak yapılır. İşleyişin belli standartları vardır. Şirketin ortaklarının birbirleri ve şirketle ilişkileri belli prensiplere dayalıdır. Kurumsal işletmelerde işler günü birlik kararlar, yönetim kurulunun anlık ve değişken talepleri, duygusal değerlendirmelerle yapılmaz. Üst yöneticilerin veya genel olarak işi yapan veya yöneten kişilerin kuruluştan ayrılması işleyişte önemli aksamalara neden olmaz. Kurumsal şirketlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasında bir sorun olmaz, bu gibi şirketlerin ömürleri çok daha uzun olur.

Değişim akademi, 30 yıllık deneyiminin ışığında işletmelerde kurumsallaşmanın sağlanması konusunda çalışmalar yapmakta, kurumsallaşmanın gereği olan altyapı gereksinimlerinden eksik olanların tamamlanmasını sağlamaktadır. Bu çalışmalar yapılırken olması kaçınılmaz asgari bürokrasinin dışında, sistemin etkin bir şekilde çalışmasına engel olacak uygulamalardan kaçınılır.

Kurumsal altyapının kurulmasında uluslar arası standartlardan şirket için geçerli olanlar, başarısı kanıtlanmış uygulamalar, deneyimlerden elde edilen birikimler dikkate alınır ve sistemin hızlı, kaliteli ve düşük maliyetle sonuç üretmesi esası göz önünde bulundurulur.