KOBİ Geliştirme

KOBİ’ler gelişmekte olan ve ülke ekonomisinin büyük bir kesimini oluşturan işletmelerdir.En önemli özellikleri şunlardır:

 • Gelişmekte olan işletmelerdir, hızlı büyüme potansiyelleri vardır.
 • Üst yönetimde kurucu ortaklar ve onların yakınları bulunur.
 • Şirketin önemli işleri kurucular ve veya yakınları tarafından yürütülür.
 • Bir kişi birbiriyle ilgisi olmayan birkaç konuda görev yapar.
 • Genelde stresli bir çalışma ortamı mevcuttur, üst yöneticiler (özellikle yönetim kurulu üyeleri) baskı ve stres altındadır.
 • Yönetim kurulunun yetişmekte olan çocuklarının işleri devralmasıyla ilgili belirsizlik, sorunlar, anlaşamama vardır.
 • Yönetim kurulu üyeleri tecrübeli, bilgili ama işlere yetemez, yetişemez durumdadır.
 • Yıllar geçtikçe işlerin “kötüye gittiği, sorunların arttığı” hissi hakim olmaktadır.
 • Yönetim kurulu, şirket büyüdükçe sorunların arttığı, müşterilerden uzaklaşıldığı, kontrolün zayıfladığı düşüncesini taşımaya başlar.
 • Her zaman, her konuda, çeşitli sorunlar çıkmaktadır ve çıkması ihtimali hep vardır.
 • Yönetim kurulu üyeleri şirketin gelişmesi için nelerin yapılması gerektiğini biliyor ama düşündüklerini ve bildiklerini hayata geçiremiyordur.
 • Yönetim kurulu üyelerine göre çalışanlardan bazıları enerjisiz, isteksiz, hedefsiz, işletmeyi düşünmeyen, işletmeyle ilgili yeteri kadar kaygılanmayan kişilerdir.
 • Yönetim kurulu üyeleri, işin içinde ve işin başında kendileri olmasa işlerin hızla kötüye gideceğini düşünmektedir.
 • Kafalarda, yapılması gerektiğine inanılan, el atılması gerektiği düşünülen önemli birçok konu, değerlendirilmesi gereken birçok fırsat vardır ama mevcut işlerden, koşuşturmalardan fırsat bulunamamakta, nereden başlanması gerektiğine karar verilememektedir.
 • Sektörde kalifiye eleman sorunu olduğu düşünülür.
 • İşler hep “acil”e düşer, istenilenleri yapma konusunda zaman yetmez
 • Görevler belli değildir, ortada kalan, yapılmayan işler hep olur
 • Kayıp kaçak olduğu bilinir, görülür ancak bunlarla ilgilenecek kişi ve zaman bulunamaz,
 • İşlerin büyümesi sorunların da büyümesine, artmasına sebep olmuş, işin sahiplerini kendilerine ve ailelerine zaman ayıramaz duruma getirmiştir,ortaklar birkaç günlüğüne bile olsa tatile çıkamaz duruma gelmiştir
 • Kazanç açısından şirketin gerçek durumu bilinmemektedir, şirketin daha küçükken daha iyi kazandığı, daha rahat olunduğu düşünülmektedir
 • Şirketin nereye ulaşmak istediği net olarak bilinmemekte, bir yol haritası bulunmamaktadır,
 • Aslında ne yapılacağı, ne yapılması gerektiği bilinmekte ancak günlük işlerden dolayı bir türlü yapılamamaktadır
 • Çok önemli fikirler, iş fırsatları, projeler olmasına rağmen günü birlik işler bunları düşünmeye, üzerinde çalışılmasına izin vermemektedir
 • Aile şirketlerinde, yukarıda belirtilenlere ek olarak, aile bireylerinin şirket içindeki görevleri belirsiz, iş ile aile ilişkilerinin karışmış durumdadır. İş yaşantısı aile yaşantısını, aile yaşantısı da iş yaşantısını etkilemekte, ailedeki hissedarların ortaklık şartları belirsiz, aile bireylerinin şirketten para çekişlerinde veya masraflarının karşılanmasında bir düzensiz ve hesapsızlık,  gelen kuşağın şirkette yer alma şartları belirsiz durumdadır.

 

KOBİLERDE BÜYÜMEYİ PLANLAMA, BÜYÜMEYİ SAĞLAMA VE YÖNETME

Bu hizmet kapsamında, büyüme amacına dayalı bir vizyonun belirlenmesinden sonuç alınmasına kadar olan sürecin planlanması ve bu sürecin yönetilmesi faaliyetleri yer almaktadır.

Şirketler, işlerini doğru yaptığı sürece doğal bir büyüme hızına sahiptir. Krizler veya piyasada oluşan fazla (olağanın dışındaki) taleplerle bu büyüme hızı olumlu veya olumsuz yönde etkilenir. Şirketler yine çeşitli nedenlerle aslında ulaşabilecekleri pazar payının altında bir pazara hizmet verir. Özellikle küçük ve orta boy işletmelerde tanımlanmış bir büyüme modeli, piyasadaki paylarını arttırmaya yönelik bir plan yoktur. Daha çok günübirlik girişimlerle veya kısa vadeli planlarla “atak” yapmaya çalışırlar.

Sözü edilen şirketleri bugünden yarına taşıyan, üst düzey yöneticilerinin ve/veya yönetim kurulu üyelerinin anlık coşkuları, heyecanları, hırslarıdır. Oysa şirketler belli bir dönemi (örneğin 3 yıllık veya daha uzun) kapsayan büyüme planı (stratejik plan) yapmalı ve bunu kılavuz olarak kabul edip iş hayatındaki yolculuğuna devam etmelidir.

Büyüme mutlaka planlanmalı, iyi yönetilmeli ve büyümenin getirdiği sonuçlar ölçülmelidir.

Değişim akademi, küçük ve orta boy işletmelerde, büyümeye dayalı bir vizyon belirleme, stratejik plan yapma ve bu plan doğrultusunda çalışarak hedeflenen büyümeyi sağlama konusunda yönetim danışmanlığı yapmaktadır. Değişim akademi,

 • Büyümeye dayalı vizyon oluşturma
 • Büyümeyi planlama ve gerçekleştirme
 • Aile şirketlerinde, aile anayasası hazırlama yoluyla şirketleri sonraki nesillere başarıyla devredebilmeyi sağlama

çalışmalarıyla KOBİ’lerin sağlıklı bir şekilde büyümesine yardımcı olur. Bu hizmet verilirken karlılığın korunması ve hatta artmasının sağlanması, karlılığın süreklilik göstermesinin sağlanması, kurumsal işleyiş için gerekli altyapının kurulması,  sistemi yönetecek, geliştirecek yöneticilerin yetiştirilmesi büyük önem taşır.