rolex daytona leather strap fear of god fifth collection reddit replica watch tag heuer formula 1 leather band breitling service replica watches tag heuer carrera calibre 17 brown tag heuer monaco ls calibre 12 price in india replica watches uk jaeger lecoultre vintage chronograph tag heuer calibre 16 aquaracer swiss replica watches rose gold watch women omega 30t2 fake rolex datejust

breitling chronoliner blue hublot laferrari price in india fake hermes bags bell " ross v1-92 military 1957 breitling navitimer fake chanel bags heuer stopwatch 1:1 off white reddit replica louis vuitton chinese replica watches quality expensive rolex replicas replica fendi
Danışmanlık Hizmetlerimiz - Değişim Akademi

Danışmanlık Hizmetlerimiz

Kurumunuzun özel şartlarını ve gerçeklerini dikkate alarak, süreçleri kurumunuza özel tasarlıyoruz.

R

İYİ SONUÇLAR

Aldığımız ölçülebilir iyi sonuçlar ve şirketlerde büyümeyi, gelişmeyi sağlamış olmakla gurur duyuyoruz.
&

KURUMSAL GELİŞİM

Kurumlarda gelişim sağlamanın ülkemize hizmet etmek olduğuna inanarak, bu coşku ve heyecanla çalışıyoruz.

ÜRETKENLİK

İşletmenin kayıplarını, kayıpların kaynaklarını, üretkenlik ve verimlilik artışına yönelik yapılması gerekenleri biliyoruz.

Sistem Tetkiki Yapar Ve Mevcut Durum Raporu Yazarız

Sistem tetkiki, işletmenin üretim, yönetim ve destek olmak üzere tüm süreçlerini tetkik ederek, mevcut durumu uluslararası standartlar, başarısı kanıtlanmış uygulamalar ve deneyimlerden elde edilen birikimlerle karşılaştırıp eksik ve / veya geliştirilmesi gereken noktaları tespit etmeye yönelik bir çalışmadır.

Yapılan tetkikle tetkik edilen kuruluş mevcut sisteminin eksiklerini ve geliştirmeye açık yanlarını tarafsız bir uzmandan duymuş olur.

Sistem tetkikinin süresi şirketin büyüklüğüne, ürün çeşitliliğine, süreçlerine ve üretim ve yönetim faaliyetlerini yürüttüğü yerlerin fazlalığına bağlı olarak değişir.

Daha Fazla Bilgi

Tetkik, işletmenin hem kurumsal işleyiş için gerekli olan altyapının varlığını gözden geçirilmesini hem de var olan işleyişin üretkenlik ve verimlilik açısından değerlendirilmesini kapsar. Yapılan inceleme neticesinde yazılan rapor, işletmenin kurumsal altyapısının güçlendirilmesi için gelecekte yapılacak olan çalışmalara ışık tutar, şirket yönetimine şirketle ilgili karar verme konusunda önemli bir kaynak ve dayanak oluşturur.

Tetkik raporunda yalnız tespitler değil, tespitlerle birlikte incelenen konuyla ilgili görüşler ve değerlendirmeler de yer alır. Rapor, inceleme esnasında ele alınan konuları, incelemenin nasıl yapıldığını, bulguları, bunların varsa kanıtlarını, eksik varsa bunun önem ve önceliğini belirtir.

Raporda işletmenin kurumsal altyapısının güçlendirilmesi ve performansının arttırılabilmesi için üzerinde çalışılması gerektiği düşünülen konular ve bu konularının ele alınmasına yönelik bir takvim de sunulur.

Sistem tetkiki ve raporlama çalışması, işletmenin tüm süreçlerini kapsayabileceği gibi kısmi de olabilmektedir.

SİZİ ARAYALIM

Yönetim sistemi kurma ve kurumsal işleyişi sağlama kapsamında ele alınan konular şunlardır:

 • Yönetim ve üretim süreçlerinin tasarlanması
 • Organizasyon şemasının hazırlanması
 • Görev tanımlarının yazılması
 • Tüm şirketin çalışma standartlarının hazırlanması

Yönetim Sistemi Kurar, Kurumsal İşleyişi Sağlarız

Sistem, kurumsal yapıya ulaşılması ve kurumsal işleyişin sağlanması için kurulur. 

Kurumsallaşma, bir kuruluşun belli prensiplerle yönetilir hale gelmesidir. Bu gibi kuruluşların vizyonu tanımlanmıştır ve nettir. Şirket, vizyonunu destekleyen dönemlik hedeflerle ve bir iş planı doğrultusunda yoluna devam eder. Kurumsal şirketlerde işler, yönetimin belirlediği prosedürler doğrultusunda yapılır. Şirketin ortaklarının birbirleri ve şirketle ilişkileri belli prensiplere dayalıdır. Kurumsal işletmelerde işler günü birlik kararlarla, yönetim kurulunun anlık ve değişken talepleriyle, duygusal değerlendirmelerle yapılmaz.

Kurumsal altyapının kurulmasında uluslararası standartlardan şirket için geçerli olanlar, başarısı kanıtlanmış uygulamalar, deneyimlerden elde edilen birikimler dikkate alınır ve sistemin hızlı, kaliteli ve düşük maliyetle sonuç üretmesi esası göz önünde bulundurulur.

Kurumsal Performansınızı Arttırırız

Şirketlerde bir yandan günlük rutin faaliyetler yürütülürken, bir yandan da şirketin performansının arttırılması için yapılması gerekenler yapılmalıdır. Kurumsal performansı arttırma çalışmalarında amaç, şirkette “daha iyi, ölçülebilir ve sürdürülebilir sonuçlar” elde etmektir. Bu amaçla, şirketlerde performans ölçme, izleme, arttırma çalışmaları rutin olarak yürütülen faaliyetler arasına sokulmalıdır. Kurumsal performansın arttırılması konusunda verilen danışmanlık hizmeti bunun gerçekleşmesini ve sonuçta ölçülebilir kazançlar elde edilmesini sağlar. 30 yılı aşkın bir deneyimle işletmelerin kurumsal performanslarını arttırma çalışmalarına destek veriyor, sağlıklı bir şekilde büyümeleriniüretkenlik ve verimlilik performanslarının artmasını sağlıyoruz. 

Daha Fazla Bilgi
 1. Kurumsal performansın arttırılmasının ilk şartı yönetim sisteminin kurulması ve işleyişin standart hale getirilmesidir. Çünkü, işleyişi standart olmayan bir sürecin performansını ölçemez, performansını ölçemediğiniz bir süreci de iyileştiremezsiniz.
 2. Süreçlerin önemli performans göstergeleri (KPI) belirlenmeli ve takip edilmelidir. Bu göstergeler müşteri, hissedar, çalışan beklentilerinin karşılandığını görmek açısından çok yönlü ve ölçülebilir olmalıdır. Performans göstergelerinin ulaşacağı hedef değerler belirlenmiş olmalıdır.
 3. Şirketin performansının arttırılması üretkenlik ve verimliliğin arttırılmasını gerektirir. Kapasite kullanım oranının arttırılması, kayıp zamanların azaltılması, girdi ve kaynaklardaki kayıpların azaltılması, girdi ve kaynak maliyetlerinin düşürülmesi bu kapsamda ele alınan konulardır. Bu çalışmaların doğal sonucu olarak maliyetler düşer, üretim miktarı artar, kalite ve zamanında teslimat performansı yükselir.
 4. Performans arttırma çalışmalarında kullanılan araçlar şunlardır:

 

 • TPM
 • 5S
 • SMED
 • Kaizen
 • Süreçleri basitleştirme, yalınlaştırma
 • Diğer “yalın yönetim” uygulamaları
 1. Maliyet düşürme çalışmaları kapsamında çalışanlara aşağıdaki eğitimler verilir:
 • İşletmede maliyet azaltma çalışmaları sürecinin yönetimi
 • Süreç yönetimi ve süreç iyileştirme
 • Kaizen
 • Üretim performansını arttırma
 • Bakım Performansını Arttırma
 • Değer katan faaliyetler ve israf
 • Proseste kalite güvence
 • Yalın Üretim ve Araçları
 • Kök Neden Analizi
 • Problem çözme araçları

Dijitalleştirme Çalışmaları Yaparız

Bu çalışma, kurulmuş olan yönetim sisteminin uygun yazılımlarla dijital ortamda işletilebilir hale getirilmesine yönelik yapılanları kapsar.

Bu kapsamda, uygun ERP programının adapte edilmesinin yanında, süreçlerin digital ortamda işletilmesi için gerekebilecek özel yazılımların da kurulması ve kullanılır hale getirilmesi vardır. Söz konusu çalışmaların sağlıklı olarak yürütülmesi ve proje süresinin uzamaması için, yazılım iş ortaklarımız, yönetim sistemi süreçlerinin tasarlanması aşamasında sürece dahil olur.

Yapılan bu çalışmayla kurulan altyapı, kuruluşun yönetim sisteminin daha etkin bir hale gelmesini sağlar. Böylelikle süreçlerin işletilmesi ve ihtiyaç duyulan raporların yayınlanması konusunda teknolojinin kullanılması sağlanmış olur.

KOBİ Danışmanlığı Yaparız

KOBİ’LERDE BÜYÜMEYİ SAĞLAMA

Bu hizmet kapsamında, büyümeye dayalı bir vizyonun belirlenmesinden hedeflenen büyümenin sağlanmasına kadar olan çalışmaların yapılması yer almaktadır.

Özellikle küçük ve orta boy işletmelerde tanımlanmış bir büyüme modeli, piyasadaki paylarını arttırmaya yönelik bir plan yoktur. Daha çok günübirlik girişimlerle veya kısa vadeli planlarla “atak” yapmaya çalışırlar. Oysa büyüme mutlaka planlanmalı, iyi yönetilmeli ve büyümenin getirdiği sonuçlar ölçülmelidir.

Değişim akademi, KOBİ’lerde, büyümeye dayalı bir vizyon belirleme, süreci planlama ve bu plan doğrultusunda çalışarak hedeflenen büyümeyi sağlama konusunda yönetim danışmanlığı yapmaktadır.

Büyüme sağlanırken karlılığın korunması ve hatta artmasının sağlanması, karlılığın süreklilik göstermesinin sağlanması, kurumsal işleyiş için gerekli altyapının kurulması,  sistemi yönetecek, geliştirecek yöneticilerin yetiştirilmesi büyük önem taşır.

Kobi'lerde kurumsal gelişim programı

KOBİ’lerde “Kurumsal gelişim programı” kapsamında ele alınan önemli alt başlıklar aşağıdadır.

 

 • Vizyon, amaç ve temel stratejilerin belirlenmesi
 • Orta ve uzun vadeli amaçlara yönelik iş planının hazırlanması
 • Süreçlerin tasarlanması ve işleyiş standartlarının hazırlanması
 • Kadro ihtiyacının gözden geçirilmesi ve gerekli kadro eksiklerinin tamamlanması
 • Organizasyonla ilişkili çalışmaların yapılması
 • Ticari performansın daha iyi izlenebilir ve değerlendirilebilir hale getirilmesi
 • Bütçe yapma, bütçe kontrolü, nakit akışı, maliyet hesaplama, fiyatlandırma çalışmaları
 • Maliyet kontrolü ve maliyet düşürme çalışmalarına sistematik kazandırılması ve işleyişinin standartlaştırılması
 • Yazılım gereksinimine yönelik çalışmalar