Altyapı

BLOG

Altyapı

Herhangi bir sistemin sağlam ve sağlıklı olabilmesi için gerekli olan temel gereksinimlerin tümü olarak tarif edilebilir altyapı. Eğitim sisteminin altyapısı, hukuk sisteminin altyapısı, yönetim sisteminin altyapısı, binanın altyapısı, şehrin altyapısı ve hatta insanın altyapısı çok duyulan altyapılardandır.

Altyapı olmazsa olmazdır. Altyapısı olmayan sağlıklı bir üst yapıdan söz edilemez. Eğer bir şehrin altyapısı sağlıklı olmazsa şehirde her zaman tamir-tadilatlar, yıkıp tekrar yapmalar görülür. Benim hayatım boyunca gördüğüm budur. Yapılan bir yolun defalarca ama defalarca elektrik, su, doğalgaz, telefon, kanalizasyon, … işleri için bozulup tekrar tamir edildiğine hep tanık olmuşumdur.

Altyapısı zayıf olan hiçbir sistem orta ve uzun vadede tatmin edici sonuçlar vermez. Eğer eğitim ve öğretim sistemimizin altyapısını oluşturan maddi ve maddi olmayan gereksinimler karşılanabilmiş olsaydı, bugün toplumumuz çok daha ileri seviyede olmaz mıydı?

Altyapı çoğunlukla görünmez, buna yönelik çalışmalar kısa vadede sonuç vermez. Bu nedenle yapılan yatırım boşa yapılmış, altyapı kurmak için harcanan çaba da boşa harcanmış olarak görülür. Bu yöndeki çabalar ve çalışmalar kısa vadede hak ettiği takdiri görmez. İşte bu nedenledir ki günü birlik, kap-kaçcı politikacılar altyapıya değil üstyapıya yatırım yapmayı tercih eder. Bir binanın temeli ve diğer altyapısı görünmez. Bunların yapımı para ve zaman gerektirir; bunları tek başına satıp para kazanamazsınız. Durum bu diye yapıları temelsiz, altyapısız yapamazsınız.

Altyapı kurmaya öncelik vermek işi bilmektir, uzun vadeli düşünebilmektir, işin doğrusunu yapmaktır. Altyapıya yönelik çalışmaların öncelikli olduğunu, olmazsa olmaz olduğunu, uzun süreceğini, kısa vadede sonuç beklenmemesi gerektiğini ve kazançlar elde etmek için biraz sabretmek gerektiğini bilmek gerekir. Bir şirkette kurumsal gelişim veya bir ülkede kalkınma programı uygulayan proje yöneticileri bu projeyi 3 ana safhaya ayırır: altyapı kurma safhası, bilgilendirme ve eğitim safhası, uygulama ve geliştirme safhası. Yine aynı proje yöneticileri bu safhalarla ilgili şunları dile getirir: altyapı kurma ile eğitim safhaları para, zaman ve emek gerektiren ama bir kazanç görülemeyen, uygulama ve geliştirme safhası da kazançların elde edildiği, sonuç alınan safhadır.

Yöneticiler altyapı kurmaya önem ve öncelik vermeli, acele etmemeli, altyapı kurmak için sabır göstermeli, bu konuda çalışanları baskı altına alıp hata yapmalarına neden olmamalıdır.

 Yetişme çağında çocuğunuza iyi bir öğretim vermediyseniz, kendisinde sağlam değerler oluşmasını sağlayamadıysanız, iyi bir insan, iyi bir vatandaş olmanın gereklerini öğretemediyseniz, onu iyi bir yetişkin yapamadıysanız, gittiği okulların, elde ettiği akademik başarıların, yüksek notların, aldığı diplomaların ona sağlayacağı fayda, kendisinin ve çevresinin beklentilerini ne kadar karşılayabilir?

 Ülke olarak işverenimizin de, vatandaşımızın da acelesi vardır. Hemen kazanç, hemen sonuç, hemen fayda bekler. Bunu bilen politikacılar, yöneticiler, hizmet verenler halka, işverenlere yalnızca onların istediklerini verir. Ama ne yazık ki, tercihlerin bu yönde olmasının ortaya çıkardığı sonuç, bir türlü hak ettiği yere gelemeyen bir ülke, en küçük bir sıkıntıda, hiç beklenmedik bir anda büyük sıkıntılar yaşayan ve hatta kapanan şirketlerdir. Tercihler kısa vadeli kazançlardan ziyade, uzun vadeli, sürekli ve sürdürülebilir kazançlardan, gelişmelerden yana yapılmalıdır. Tercihler gözden geçirilmelidir. Gelişmişlik bunu gerektirir. 

Kamil Bolat

 

“Altyapıyı kurmak önemlidir ve sabır gerektirir. Altyapı kurmaya önem ve öncelik vermek işi bilmektir, uzun vadeli düşünebilmektir ve işin doğrusunu yapmaktır.” (Kamil Bolat)

Sonuçlar ve Sorular

Sonuçlar ve Sorular

Sonuçlar ve Sorular Yıllardır destek vermekte olduğum şirketlerde bütünü ele almanın ve genel sorular sormanın hep...

Sonuçlar ve Nedenler

Sonuçlar ve Nedenler

Sonuçlar, Nedenler Bugün biri diğerinden daha fazla can sıkıcı, can acıtıcı konular var ülke gündemimizde. Ülkemizin...

Dinlemek, Anlamak, Söylemek

Dinlemek, Anlamak, Söylemek

Dinlemek, Anlamak, Söylemek Bir iletişim uzmanı değilim. Ancak 34 yıllık iş yaşantımda yaptığım işler hep iletişimin...

Evet, hayır

Evet, hayır

Evet, Hayır Kabul etme veya reddetme bir insanın irade kullanmasının ve özgürlüğünün icrasıdır. Bu da basitçe “evet”...